Patrones melódicos

Tetracordios ascendentes con progresión por segundas diatónicas ascendentes.

Progresión de tetracordios por segundas

Tetracordios ascendentes con progresión por terceras diatónicas ascendentes.

Progresión de tetracordios por terceras

Tetracordios descendentes con progresión por segundas diatónicas descendentes.

Progresión de tetracordos por segundas

Tetracordios descendentes con progresión por terceras diatónicas descendentes.

Progresión de tetracordos por segundas

Hoy en Aula de Guitarra

    No se han publicado entradas en el día de hoy.